_ _
_

Dáme vám čas spoznať
Nový Renault

Renault Zoznamka 365 vám prináša jedinečnú možnosť dôverne spoznať vášho budúceho partnera a spoločníka na cestách. Ponúkame vám možnosť dlhodobej výpožičky vozidiel Renault.

Chcem sa zoznámiť

Príbeh tých, ktorí sa už zoznámili

Dajte nám vedieť cez hashtag #zoznamka365

Kamene v balanse. Predstavujú život v rovnováhe. Stones in balance. They represent life in balance.

“Pokiaľ sa riadite všetkými pravidlami, prichádzate o všetku zábavu.” - Katharine Hepburn “If you follow all the rules, you lose all the fun.” - Katharine Hepburn

„Reč je tvárou ducha; Aké srdce, taký jazyk; Aké srdce, taká reč.“ Seneca “Speech is the face of the spirit; What a heart, such a language; What a heart, a speech. ”Seneca

Použite svoj úsmev na zmenu tohto sveta, ale nedovoľ, aby tento svet zmenil tvoj úsmev. ❤️

„Keď sa budeš smiať, bude sa stebou smiať celý svet. Keď budeš plakať, budeš plakať sám.“ Bob Marley⁣⁣ “When you laugh, the whole world will laugh at you. When you cry, you will cry alone. ” Bob…   zobraziť viac »

„Vaším bankomatom je celý svet. A PIN k nemu získate svojimi skúsenosťami.“ – Carlos Slim Helu “Your ATM is the whole world. And you get a PIN for it with your experience. ”- Carlos Slim Helu